Świadectwa zła

Oczywiście, rzeczą bezdyskusyjną jest fakt, iż głównym źródłem wiedzy o przeszłości, II wojnie światowej są dokonania historyków oraz źródła historyczne. Jednak oprócz tego, bardzo ważnym świadectwem przeszłości jest literatura. Wydaje się ona także być bardziej ludzka, umiejąca lepiej przemawiać, przedstawiać suche fakty historyczne.

Takich świadectw w polskiej literaturze jest wiele. Niektóre skupiają się na szerokim obrazie społeczeństwa, inne zaś skupiają się na dramach poszczególnych jednostek. Continue reading “Świadectwa zła”