Socrealizm w sztuce XX wieku

Socrealizm czyli inaczej realizm socjalistyczny to wyjątkowy kierunek w sztuce, który zapoczątkowany został w Rosji Radzieckiej w 1934 roku. Został on po II wojnie światowej przeniesiony do krajów bloku socjalistycznego. Jego zadaniem było sianie propagandy.

Miał to być nurt w sztuce, który będzie chwalił i rozsławiał poczynania partii komunistycznej. Na Zjeździe Pisarzy Radzieckich właśnie w 1934 roku, czyli długo po rewolucji bolszewickiej, socrealizm został oficjalnie przyjęty. Continue reading “Socrealizm w sztuce XX wieku”