Socrealizm w sztuce XX wieku

Socrealizm czyli inaczej realizm socjalistyczny to wyjątkowy kierunek w sztuce, który zapoczątkowany został w Rosji Radzieckiej w 1934 roku. Został on po II wojnie światowej przeniesiony do krajów bloku socjalistycznego. Jego zadaniem było sianie propagandy.

Miał to być nurt w sztuce, który będzie chwalił i rozsławiał poczynania partii komunistycznej. Na Zjeździe Pisarzy Radzieckich właśnie w 1934 roku, czyli długo po rewolucji bolszewickiej, socrealizm został oficjalnie przyjęty. Jak więc widać, nazwa ta odnosi się do wielu dziedzin sztuki, a nie tylko do sztuk plastycznych. Jeśli chodzi o socrealizm w sztukach plastycznych to jego tematyka była bardzo wąska.

Przeważnie malarze tworzyli portrety przywódców, a także obrazy ukazujące pracę ludu. Do najbardziej znanych malarzy socrealistów należeli, Isaak Brodski oraz Aleksander Kobzdeja. Do dzisiaj możemy oglądać obiekty architektoniczne socrealizmu. Nawet w Polsce znajdziemy takowe. Najbardziej znany w naszym kraju jest oczywiście Pałac Kultury i Nauki w Warszawie oraz budowle stojące przy Placu Konstytucji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *