Sztuka na początku XX wieku

Początek XX wieku, to w sztuce czerpanie z osiągnięć sztuki XIX wieku. Najczęściej malarze z początku XX wieku, opierali się na dokonaniach Paula Cezanna’a. Uważa się go za prekursora takich nurtów jak kubizm. Sztuka XX wieku, rozwijała się bardzo prężnie. Mamy do czynienie z wieloma kierunkami sztuki.

Coraz częściej sztuki plastyczne zaczynają się łączyć ze sobą. Tak jest w przypadku Salvadora Dali, który uważany jest za czołowego przedstawiciela surrealistów. Continue reading “Sztuka na początku XX wieku”

Oręż wobec zła

W czasie II wojny światowej dużą rolę odgrywał ruch oporu Polaków przed agresorami. Wyrazem tego oporu była literatura. Jednym z najbardziej znanych twórców tego okresu jest Krzysztof Kamil Baczyński, używający pseudonimu Jan Bugaj. Brał udział w powstaniu warszawskim, w czasie którego zginął.

Twórca jest znany przede wszystkim z znakomitych erotyków kierowanych do jego żony, Barbary. Wiersze epatują ciepłem, jasnością, harmonią mimo okrucieństwa otaczającej autora rzeczywistości. Continue reading “Oręż wobec zła”

Andy Warhol i Pop-art

Pop-art, to określenie oznaczające sztukę popularną, czyli sztukę dla mas. Ten kierunek sztuki wywodzi się z ekspresjonizmu abstrakcyjnego. Pierwszy raz tego określenia użył w 1952 roku, krytyk sztuki Lawrence Alloway. Ten kierunek w sztuce zdecydowanie różni się od kierunków z początku XX wieku, uformowała go bowiem reklama, a także konsumpcyjny styl życia.

W połowie lat ’50 XX wieku, powstała grupa artystyczna do której należeli Richard Hamilton i Eduardo Paolozzi. To właśnie od tej grupy rozpoczął się kierunek w sztuce zwany pop-artem. Continue reading “Andy Warhol i Pop-art”

Świadectwa zła

Oczywiście, rzeczą bezdyskusyjną jest fakt, iż głównym źródłem wiedzy o przeszłości, II wojnie światowej są dokonania historyków oraz źródła historyczne. Jednak oprócz tego, bardzo ważnym świadectwem przeszłości jest literatura. Wydaje się ona także być bardziej ludzka, umiejąca lepiej przemawiać, przedstawiać suche fakty historyczne.

Takich świadectw w polskiej literaturze jest wiele. Niektóre skupiają się na szerokim obrazie społeczeństwa, inne zaś skupiają się na dramach poszczególnych jednostek. Continue reading “Świadectwa zła”

Socrealizm w sztuce XX wieku

Socrealizm czyli inaczej realizm socjalistyczny to wyjątkowy kierunek w sztuce, który zapoczątkowany został w Rosji Radzieckiej w 1934 roku. Został on po II wojnie światowej przeniesiony do krajów bloku socjalistycznego. Jego zadaniem było sianie propagandy.

Miał to być nurt w sztuce, który będzie chwalił i rozsławiał poczynania partii komunistycznej. Na Zjeździe Pisarzy Radzieckich właśnie w 1934 roku, czyli długo po rewolucji bolszewickiej, socrealizm został oficjalnie przyjęty. Continue reading “Socrealizm w sztuce XX wieku”