Początek Wojny

Wybuch II wojny światowej właściwie wisiał w powietrzu. Już w drugiej połowie lat trzydziestych państwa, takie jak Niemcy, Japonia, Włochy prowadziły tak zwaną agresywną politykę. Kraje te łamały postanowienia paktów międzynarodowych, w tym także traktatu wersalskiego.

Tym poczynaniom sprzyjały postawy niektórych innych państw, np. Wielkiej Brytanii czy Francji. Uważano, iż taka bierna postawa może zapobiec wybuchowi zbrojnego ataku. Continue reading “Początek Wojny”

Matisse i Picasso

Henri Matisse urodzony w 1869 roku, był znacznie starszy od Pabla Picasso. Prowadził także zupełnie inne życie niż Picasso i reszta artystów. Nie mieszkał na paryskim Montmartrze i był wierny swojej żonie przez lata w przeciwieństwie do Picassa, który nie tylko zmieniał, ale także niszczył swoje kobiety.

Obydwoje tworzyli w zupełnie innych nurtach. Matisse był fowistom i wyrażał swoją ekspresję przy pomocy bardzo jaskrawych i niczym nierozcieńczonych barw. Continue reading “Matisse i Picasso”

Napoleon Bonaparte – reformy

Ten wielki francuski przywódca urodził się na Korsyce w roku 1769. Był najważniejszą postacią Wielkiej Rewolucji oraz nowożytnej historii Europy. Także genialny dowódca i strateg dzięki czemu zapewnił sobie niebywale szybką popularność ludności oraz karierę wojskową. Napoleon wdrożył mnóstwo reform i zmian w kraju będąc pierwszym konsulem a później cesarzem francuzów.

Najważniejsza z jego reform to wprowadzenie w roku 1804 kodeksu zwanego Napoleońskim, który opisywał prawo cywilne.  Jest do kodeks, który przetrwał do dziś oczywiście po zmianach i poprawkach. Continue reading “Napoleon Bonaparte – reformy”

Łamanie się opłatkiem

W dawnych czasach jak i obecnie najważniejszym momentem dnia wigilijnego jak i wszystkich obchodów domowych jest Bożego Narodzenia jest wieczerza postna, czyli nazwana wigilią. Tradycja nakazuje aby rozpocząć ja z nadejściem pierwszej gwiazdki. Jest to pamiątka Gwiazdy Betlejemskiej która miała się ukazać nad grota Narodzenia Pańskiego.

Oczywiście wigilia rozpoczyna się łamaniem opłatkiem. Pieczeniem opłatków najczęściej zajmowały się osoby kościelne. Technologia pieczenia opłatków jest ta sama ale wymaga oczywiście doświadczenia. Continue reading “Łamanie się opłatkiem”