Historia Opłatka

Najważniejszym momentem w czasie wigilii było dzielenie się opłatkiem, który był wcześniej poświęcony. Dawne opłatki były kolorowe i bardzo ozdobne . Natomiast teraz są najczęściej białe. Opłatek pochodzi z czasów biblijnych i polegała na pieczeniu chleba przaśnego, takiego jakiego używał Pan Jezus podczas ostatniej wieczerzy.

Zachowało to się do dzisiaj gdyż chleb dzisiejszy ma inny wygląd jest bardziej bielszy. Natomiast opłatki takie jakie znamy zaczęli wypiekać we Francji zakonnicy z klasztoru benedyktyńskiego. Continue reading “Historia Opłatka”